Niemal pewny przeciek o 8 sezonie Fortnite od popularnego leakera. Nadchodz?ca wspó?praca

Przeciek o 8 sezonie Fortnite. Jak czytamy, wspó?praca ta ma zosta? uruchomiona dopiero w kolejnym sezonie. HYPEX pisze tutaj szczególnie o lotni, …
View full source