Leakerzy odtworzyli wygl?d "przebudzenia kostek" i ich pojawiania si? na wyspie Fortnite – BOOP.PL

W sieci znalaz?y si? niesamowicie ciekawe przecieki odno?nie kostek w Fortnite. Leakerzy nie pró?nuj? i po up?ywie kilku dni od wprowadzenia nowego sezonu …
View full source